Retningslinjer FilmLab Norge

FilmLab Norge er et ettårig program hvor man søker seg inn med et lengre prosjekt. I løpet av programmet utvikles og produseres det også kortfilm basert på det lengre prosjektet.

Vi søker filmskapere, team og historier fra hele landet, og vi oppfordrer til samarbeid på tvers av regionene. Vi ønsker oss søkere og prosjekter med egenart, og vi oppmuntrer teamene til å vise oss dette i søknaden.

Med lengre prosjekt mener vi spillefilm eller dokumentar, men også prosjekter innenfor andre lengre formater, f. eks. drama- eller webserie.

Hvem kan søke?
– Et team består av regissør, manusforfatter og produsent, eller av regi/manus og produsent. Dersom det er relevant for utviklingen av prosjektet eller teamet å søke seg inn med en annen fagfunksjon eller team-sammensetning, må dette begrunnes i søknaden.
– Alle i teamet må ha produksjonserfaring og/eller resultater å vise til, og/eller være ferdig med en filmutdanning.
– Teamene som søker seg inn består av maksimum tre personer, men det er aktuelt trekke inn andre fagfunksjoner underveis forløpet.

 Hvem kan ikke søke?
– Regissør, manusforfatter eller produsent som har fått realisert en spillefilm eller dramaserie innenfor profesjonelle rammer kan du ikke søke (Dette gjelder ikke mottatt utviklingsstøtte).

Hvor og hvordan søker man?
Logg inn på Filmsøk.no. Opprett en bruker om du ikke har dette fra før.

 1. Velg søknadstype TILTAK
  2.     Søk til FILMLAB NORGE
  3.     Velg så KOMPETANSEUTVIKLING FOR FILMBRANSJEN
  4.     Merk søknaden FILMLAB NORGE  i feltene «Navn på tiltak» og «Angi type tiltak»
  5.     Der sum må fylles inn skriver du tallet null (0) og krysser “Nei» for om du har søkt eller mottatt støtte fra andre finansiører (dette er kun en formalitet, og betyr ikke at du ikke kan søke om støtte til prosjektet fra andre finansiører).
  Under punktet «Vedlegg budsjett» legger du inn et tomt dokument (det er ikke nødvendig å legge ved budsjett).
  6.     Vedleggene til søknaden lastes opp i Filmsøk


Hvilke vedlegg trengs for å beskrive prosjektet? (du må velge ett av de to alternativene)
A.    Synopsis til en spillefilm, dokumentar, dramaserie eller annet lengre prosjekt, inkludert regi- og produsentnotat, samt moodboard.

Rammer:
–       Synopsis (3-8 A4-sider)
–       Regi- og produsentnotat (maks 1 A4-sider per notat)
–       Moodboard (maks 2 A4-sider)

B.    Prosjektbeskrivelse til et lengre prosjekt som gir en tydelig beskrivelse av karakter, univers,  tema, inkludert regi- og produsentnotat, samt moodboard

Rammer:
–       Prosjektbeskrivelse  (3-5 A4-sider)
–       Regi- og produsentnotat (maks 1 A4-sider per notat)
–       Moodboard (maks 2 A4-sider)

NB! Hvis dere har annet materiale som dere mener er relevant for å beskrive prosjektet på en god måte så legger dere ved det også.

Hva må vedlegges for å beskrive søkerne/teamene?
– Teamet som søker seg inn må i felleskap vedlegge et «motivasjonsbrev» som beskriver samarbeidsrelasjonen, enten i skriftlig form eller gjennom et videoklipp. Her skal dere vektlegge bakgrunnen for hvorfor nettopp dere som team ønsker å jobbe sammen, og hvordan dere liker å jobbe sammen.
–  Lenker og nedlastbare filer til tidligere arbeider (filmer, manus og annet relevant materiale). Maks to lenker per deltaker i teamet. Velg det som representerer deg best som filmskaper.
–  CV fra hvert enkelt medlem i temaet

Må man ha et ferdig manus til prosjektet man søker seg inn med?
Nei.

Kan man søke alene?
Nei.

Er du usikker på om du eller dere er kvalifisert til å søke?
Ta kontakt i god tid før søknadsfristen!

Når går søknadsfristen ut?
Siste frist for å søke er mandag 15.oktober 2018.

Kontaktperson:
Line Halvorsen, prosjektleder FilmLab Norge, +47 92047960, line@mediefabrikken.com

%d bloggere liker dette: