ULIKE BLIKK – et kortfilmprogram

shutterstock_614118065[2].jpg

Har du lyst til å utvikle og å lage kortfilm i et kollektivt rom?

Vi ønsker at flere typer historier skal bli fortalt! Høsten 2019 samarbeider Viken Filmsenter, Mediefabrikken og OSLO16 om et nytt utviklingsprogram hvor vi ønsker å invitere et mangfold av stemmer og uttrykk.

Vi ser etter regissører som vil øve seg og utforske noe nytt, og som ønsker å fortelle om karakterer og miljøer vi sjelden får se på lerretet.

Du søker deg inn med en idé til en fiksjonskortfilm (maks 1A4-side) som skal utvikles og lages i løpet av programmet. I løpet av fire endagssamlinger vil vi ved hjelp av skriveøvelser, visuelle øvelser, samtaler og improvisasjon, utvikle prosjektene og forberede produksjoner som kan gjennomføres på inntil 2 opptaksdager. Programmet har plass til 6-8 prosjekter.

Vi søker etter ulike blikk på verden og ulike bakgrunner.

I tillegg til å ha regi på egen film, deltar du også på én annen produksjon i løpet av innspillingsperioden. Hver produksjon får tilgang til tilskudd til produksjonen fra Viken filmsenter på inntil 40000 kroner, veiledning og gratis produksjonsutstyr fra Mediefabrikken og etterarbeidsfasiliteter fra Oslo16.

Samlingene gjennomføres:

 • 4. september
 • 18. september
 • 2. oktober
 • November TBA

Alle samlingene er obligatoriske.

Programmet gjennomføres hos Oslo16 i Røverstaden. Mediefabrikken står for det faglige innholdet på samlingene. Oslo16 og Mediefabrikken vil i fellesskap stå for koordineringen av programmet.

Innspillingsperiode: mellom 15 og 30. oktober

Hvem kan søke:

 • Regissører
 • Deltakerne står fritt til å knytte seg til stab og samarbeidspartnerne underveis i programmet
 • Alle er velkomne til å søke, men i utvelgelsen vil vi legge vekt på en sammensatt gruppe
 • Vi ønsker at regissører med både mye og lite erfaring søker


Søknadskriterier:

 • Idé til en kortfilm (maks 1 A4-side)
 • CV med lenker til tidligere arbeider + kort motivasjonsbrev (i form av skriftlig eller visuelt materiale).
 • Foreløpig plan for gjennomføring (maks 1 A4-side). Her synliggjør hvordan du ser for deg at prosjektet skal gjennomføres med de ressursene du har til rådighet (tilskudd, utstyr, etterarbeid, samarbeidspartnere og innspillingsdager)

Søknadsfrist: 12. august

SØKNADSSKJEMA

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: