Springbrett for uetablerte produsenter

springbrett-nettsidebanner-1220x402pxVi vil gi nytenkende og uetablerte audiovisuelle produsenter i Viken-regionen en mulighet til å utvikle seg selv og sitt selskap. Målet er å styrke eksperimentvilje og evnen til å skape langsiktige forretningsmodeller. Deltakere skal rekrutteres fra både film- og spillfeltet.

Ryggraden i programmet er faglige treff for 4-6 produsenter over en seks måneders periode. Planlegging og gjennomføring av treffene styres i stor grad av deltakerne, og innholdet skal handle om inspirasjon, kompetanseutvikling og praktisk problemløsning. Fokus for treffene skal være på personlig utvikling og forretningsutvikling, fremfor prosjektutvikling.

Hver produsent mottar et stipend på 60.000 NOK for å frigjøre tid til egenutvikling og mulighet for fordypning gjennom kurs, rådgivning e.l.

Vi vil dessuten koble hver produsent med en mentor som vil følge produsenten gjennom 12 måneder og som kan fungere som rådgiver, sparringspartner eller styremedlem. Programmet betaler honorar for mentorens innsats hele 2021.

Som deltaker forplikter du deg til:

  • Dedikert deltagelse i programmet, de avsatte tidspunktene, samt innsats i planlegging og gjennomføring av programmets aktiviteter.
  • Dele tilbake til mindre erfarne film, tv og spillaktører i form av foredrag, mentorskap, tilby internship eller annet som avtales nærmere. Denne innsatsen skal være minimum 10 timer i løpet av 2021
  • Stille deg til rådighet for 2-3 intervjuer underveis i forløpet. Intervjuene vil brukes som kunnskapsgrunnlag for å kartlegge behov, og for å utvikle fremtidige innsatser på området

Hvem kan søke?

  • Eiere av selskaper registrert som AS 1. september 2020, hjemmehørende i Oslo kommune eller Viken fylkeskommune. Hovedfokus for selskapet skal være audiovisuell produksjon og selskapet skal ikke være eldre enn fem år ved søketidspunktet.
  • Man søker inn i programmet og deltar på fellestreffene som enkeltpersoner, og stipendet er personlig. Ved delt eierskap må man kunne dokumentere at man har myndighet til å ta beslutninger på vegne av selskapet. Eventuelle andre eiere må gjerne involveres i dialogen med mentorer, og stipendet må gjerne benyttes til aktiviteter som kommer flere i virksomhetene til gode.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og motivasjon, samt sammensetning av gruppen og vil kunne lempe på noen av kravene om søkere er særskilt egnet. Vi vil ta hensyn til mangfold av bakgrunner og regional tilhørighet ved utvelgelsen av deltakere.

Springbrett gjennomføres av Viken filmsenter og Mediefabrikken med tilskudd fra Kulturrådet og Viken fylkeskommune.

Praktisk
Søknadsfrist er 30. september. Søk her.

Intervju avholdes 7. eller 13. oktober.

Fagtreffene skjer følgende datoer på Mediefabrikken på Jar: 22/10, 19/11, 17/12, 14/1, 11/2, 11/3. Det vil også bli arrangert et etter-treff i november 2021 sammen med mentorer.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: