ULIKE BLIKK – et kortfilmprogram

Har du lyst til å lage kortfilm? Søk ULIKE BLIKK med ditt prosjekt!

I samarbeid med Viken filmsenter arrangerer vi et utviklingsprogram for regissører som vil øve seg og utforske noe nytt. Vi søker etter deltakere med ulike blikk på verden, og fra ulike bakgrunner!

OM PROGRAMMET

Du søker med en idé til en fiksjonskortfilm (maks 1 A4-side) som skal utvikles og produseres i løpet av programmet. Gjennom fire én-dagssamlinger vil du ved hjelp av skriveøvelser, visuelle øvelser, improvisasjon, samtaler og veiledning, utvikle eget prosjekt, forberede opptak og ferdigstille filmen. Dette gjøres i et kollektivt rom, hvor deltakerne er støttende funksjoner for hverandre både i utviklingsfasen og under selve produksjonen.

Programmet har plass til 6-8 prosjekter.

Produksjonen gjennomføres på maks 2 opptaksdager. I tillegg til å ha regi på egen film, deltar du også på minst én annen produksjon i løpet av innspillingsperioden. Hver produksjon får et tilskudd fra Viken filmsenter på inntil 40 000 kroner, samt veiledning og tilgang til gratis produksjonsutstyr fra Mediefabrikken.

HVEM KAN SØKE?

  • Regissører med mye og lite erfaring er velkomne til å søke. Deltakerne står fritt til å knytte til seg stab og samarbeidspartnerne underveis i programmet.
  • Vi oppfordrer filmskapere md mangfoldskompetanse til å søke.

SØKNADSKRITERIER

  • Må kunne stille til intervju 6. eller 7. januar
  • Idé til en kortfilm (maks 1 A4-side)
  • CV med lenker til tidligere arbeider + kort motivasjonsbrev (i form av skriftlig eller visuelt materiale)
  • Foreløpig plan for gjennomføring (maks 1 A4-side). Her synliggjør du hvordan du ser for deg at prosjektet skal gjennomføres med de ressursene du har til rådighet (tilskudd, utstyr, etterarbeid, samarbeidspartnere og innspillingsdager)

PRAKTISK

Samlingene gjennomføres i Mediefabrikkens lokaler i Filmparken på Jar:

  • Første samling: 20. januar
  • Andre samling: 3. februar
  • Tredje samling: 17. februar
  • Fjerde samling: TBA

* Alle samlinger er obligatoriske. Samlingene foregår på dagtid. Det innebærer at alle deltakere må søke seg fri fra skole, jobb, eller andre forpliktelser disse dagene.

Innspillingsperiode: mars og april 2021

SØK HER

Søknadsfrist: 10. desember!

ULIKE BLIKK gjennomføres av Viken filmsenter og Mediefabrikken, som også har ansvar for det faglige innholdet på samlingene.

Har du spørsmål om programmet, ta kontakt med marteo@viken.no.  

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: