Rom for talentutvikling

Hva får man igjen for å forske på talentutvikling?

«Rom for talentutvikling» presenterer følgeforskning gjort som en del av talentutviklingsprogrammet FilmLab Norge. Hva viser forskningen om metodene brukt i FilmLab? På hvilken måte har de bidratt til utviklingen av talentene? Metoder for prosjektutvikling og tilbakemeldingskultur er blant temaene som belyses.

FilmLab, som var for filmskapere på vei inn i bransjen, ble avsluttet i 2020, og ble gjennomført av Mediefabrikken i samarbeid med Filmveksthuset Tvibit og Midtnorsk filmsenter. Programmet var finansiert av Talent Norge AS, Nordisk Film Fonden, Akershus fylkeskommune, Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge, Cultiva og regionale filmsentre. Talent Norge og Nordisk Film Fonden har også bidratt inn i finanseringen av forskningen.

Tirsdag 24. august, kl 12.00 – 13.00 – Biblioteket, Haugesund

Forsker ved Oslo Met, Ingrid M. Tolstad vil presentere forskningsrapporten. Presentasjonen etterfølges av en samtale om de mest interessante funnene fra forskningen, betydningen av å bli forsket på og talentutviklingsmetoder med tidligere deltakere fra FilmLab Norge, Monica Borg Fure fra Talent Norge, Anders Fristad Rudolph fra Mediefabrikken og forsker Ingrid M. Tolstad fra Oslo Met.

Ingrid M. Tolstad er sosialantropolog med PhD i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun var en av tre følgeforskere som fordypet seg i FilmLab. Forsker ellers på kreativitet og talentutvikling, popmusikk, populærkultur i kunst- og kulturfeltet samt medieinnovasjon, ungdomsmedvirkning, byutvikling og etnografisk medforskning.

Monica Borg Fure er utdannet skuespiller, har grunnfag i sosialpedagogikk ved Høgskolen i Telemark (1999–2000) og bl.a. bachelor i utviklingsstudier ved Høgskolen i Oslo (2005). Har hatt flere stipend bl.a. Statens kunstnerstipend i 4 år og vært kunstnerisk leder ved Blendwerk teater, høgskolelektor i skuespillerteknikk på Westerdals Oslo ACT og kampanjeleder for Redd Barna. I Talent Norge har hun vært med på å samle krefter i kulturlivet og finne private bidragsytere som sammen kan løfte det ypperste vi har i Norge av ungt, kunstnerisk talent.

 Anders Rudoph har vært daglig leder på Mediefabrikken siden 2012. Da kom han fra jobben som redaksjonsleder for det nordiske nettstedet dvoted og festivalsjef for Amandusfestivalen. Anders jobber nå som rådgiver i Viken fylkeskommune med ansvar for å videreutvikle talentutvikling som satsingsområde innen film, dans, visuell kunst, musikk og scenekunst

Lenke til TalentForsk rapport.

Foto øverst: Fra innspillingen av «Drama, en komedie» av Petter Holmsen. Foto: Lillian Julsvik

Why research talent development?

Methods for project development and feedback culture are among the topics covered in this session, where accompanying research of the talent development program FilmLab Norway is presented. What does the research show about the methods used? In what way have they contributed to the development of the talents?

FilmLab, a national program for filmmakers on their way into the industry, was carried out by Mediefabrikken in 2016-2019 in collaboration with Filmveksthuset Tvibit and Midtnorsk Filmsenter. The program was funded by Talent Norge AS, Nordisk Film Fonden, Akershus County Municipality, Bergesenstiftelsen, Kulturnæringsstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge, Cultiva and regional film centers.

Talent Norway and the Nordic Film Foundation have contributed to the funding of a research program executed by Oslo Metropolitan University. Researcher at Oslo Met, Ingrid M. Tolstad will present the research report.

The presentation will be followed by a conversation about the most interesting findings from the research, the importance of being researched and talent development methods. With former participants from FilmLab Norway, Talent Norway, Anders Fristad Rudolph from Mediefabrikken and researcher Ingrid M. Tolstad from Oslo Met.

 

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: