PROD+ Tilskudd til nye og unge produsenter

Høsten 2022 kunne nye, unge produsenter søke inntil kr 75 000 fra Mediefabrikkens PROD + – ordning til å investere i egen utvikling. 

Tilskuddet skal benyttes til alt fra kortfilmprosjekter innen dokumentar eller fiksjon, kursing eller veiledning, hospitering i et selskap, utvide eget nettverk, utforskning i eller øvelse på noe de ønsker å lære mer om, eller gi næring til noe de allerede er gode på. 

– Vi har mange unge produsenter i vår region. Dette tilskuddet har gitt disse en unik mulighet til å få utviklet seg som produsenter. Jeg er glad for at Viken fylkeskommune, gjennom Mediefabrikken, har kunnet bidra til at unge produsenter kan utvikle sin egen retning, stil, stemme og arbeidsmetode, sier fylkesråd for kultur og mangfold, Tonje Kristensen.

Kr 1 091 500 ble fordelt i 16 tilskudd.

Tilskuddene presentert i alfabetisk rekkefølge:

Dahle Granli Productions – Bærum/Lillehammer, Viken
Prosjekt: Utvikle produsentstil (Jens Dahle-Granli)

Workshops med konsulent for å utvikle 2 – 3 filmprosjekter som skal tydeliggjøre Dahle – Granli som produsent og etablere et produksjonsselskap i Viken-området.

Differ Media AS – Oslo
Prosjekt: Dokumentarfilm, Ingen sort svane (Johanne Kristensen Sandvik)

Utvikle selskapet og se på muligheter for nordisk/skandinavisk co-produksjon, distribusjon og finansiering. Se på mulighetene som finnes for å pitche opp mot større strømmeplattformer, samt jobbe med posisjoneringsarbeid og publikumsanalyse.

Eksentrisk – Ås, Viken
Prosjekt: Den siste dansen (Hoang Larsen)

Utvikle produsentverktøy gjennom å lage filmer som krever større ressurser enn tidligere prosjekter.

Ekte Film – Oslo
Prosjekt: Produsentutvikling, Ulven (Adel Khan Farooq)

Utforske produsentrollen fra start, til utvikling og helt til ferdigstillelse og lansering. Videreutvikle et bærekraftig selskap der mangfold og underrepresenterte stemmer er i fokus.

Emelia Sylte – Oslo
Prosjekt: Synergi Studios AS (Malene Emelia Sylte)

Etablere AS og bli produsent i eget selskap gjennom veiledning og mentoring.

Eye Eye Pictures – Oslo
Prosjekt: Selskapsutvikling (Andrea Ottmar)

Sikre nyoppstartet selskap med fokus på spillefilm, grunnlag for bærekraftig drift gjennom utvikling av prosjektslate, forretningsstrategi og kartlegge mulige partnere på likt selskapsnivå.

Frozen Memories AS – Oslo
Prosjekt: Fire hundre og åttisju (Guro Elvik Strand)

Utvikle produsentverktøy gjennom å lage filmer som krever større ressurser enn tidligere prosjekter.

Hoffs Productions – Kongsberg, Viken
Prosjekt: Happy Rabbit (Barbara Schmitt)

Utvikle selskapet som produsent for barne-, ungdomsfilmer og serier. 

Honning Film – Oslo
Prosjekt: 1) Mentor produsent 2) utvikling av filmen «Siste Stopp» (Shokat Harjo)

Utvikle produsentrollen gjennom veiledning og mentor, samtidig utvikle egne prosjekter i selskapet. 

Kruse Film – Oslo
Prosjekt: Mantra Film (Oda Kruse)

Etablere selskap og bygge nettverk gjennom produsentveiledning, reiser og kurs.

Luft Recordings AS – Sandvika, Viken
Prosjekt: I Lufta (Axel Berggraf Egenæs)

Utvikling av produsent gjennom produksjon av interaktiv musikkfilm, nettverksbygging og reise. 

Maha Film AS – Drammen, Viken
Prosjekt: Veiledning, Coaching og jurdisk veiledning (Marte Hansen)

Utvikling som produsent og legge 3- og 5-årsplaner for eget selskap gjennom blant annet coaching og juridisk veiledning.

Stray Dog As – Oslo
Prosjekt: Produsent-hospitant Stray Dog (KriStine Skaret)

Johanna Nyström skal hospitere i Stray Dog (50 % stilling) i 3 mnd. Hun skal assistere produsentene, regissørene og selskapet i forbindelse med utvikling av dokumentar- og kortfilmprosjekter. 

Three Wishes Productions AS – Kløfta, Viken
Prosjekt: Utvikling av Produksjonsselskap Fiksjon pipeline (Aladdin Alisic)

Three Wishes Productions AS (TWP) vil utvikle en balansert pipeline for fiksjonsprosjekter. De vil jobbe med sjangerfilm på en bærekraftig måte.

Vacanza Films – Oslo
Prosjekt: Drift til Vacanza Films, Uavhengig produksjonsselskap (Abel Robsahm)

Etablere nytt og uavhengig produksjonsselskap med tydelig rolle som produsent gjennom utvikling av to kortfilmprosjekter.

Tilbakemeldinger fra noen av stipendmottagerne: 

Marte Hansen – Maha film AS:

«Vanligvis tildeles utviklingsstipender primært til regissører og manusforfattere, noe som gir yngre produsenter mindre rom og støtte til å finne veiledning og inspirasjon til å utvikle sin egen stemme som produsent. Prod+ stipendet muliggjør en slik utvikling, samt at det skaper rom for at unge produsenter kan finne sitt eget nettverk og ressurspersoner, slik at man i større grad kan stå stødig på egne ben i produsentrollen. Jeg er utrolig takknemlig for mulighetene stipendet gir meg, og er allerede godt i gang med et inspirerende samarbeidet med min mentor, og ser frem til å benytte meg av henne også i ulike problemstillinger i det kommende året. Jeg har lenget savnet et slikt tilbud, og håper at man også i fremtiden ser viktigheten og verdien av å løfte og bistå up-and-coming kreative produsenter slik at de får gode verktøy til å nå sine kunstneriske og karrieremessige mål.»

Adel Kahn Farooq og Shan Qureshi – Ekte Film: 

«Mange filmskapere med manfoldsbakgrunn, kan oppleve det som strevsomt å finne produsenter som forstår seg på et «annerledes» film- og historieperspektiv enn det de er vant med. Samtidig er det å være produsent en viktig og krevende oppgave som ikke skal tas så lett på. Med utgangspunkt i min første spillefilm «Ulven», går stipendet fra Mediefabrikken til å forype seg ytterligere i rollen som produsent, der hensikten er å øke mine ferdigheter og kunnskap rundt produsentrollen. Den kunstnerisk friheten som følger med produsentrollen, har gjort det mulig å hyre konsulenter og samarbeidspartnere som følger opp både selskapet og «Ulven»-prosjektet. Det er fortsatt få produksjonsselskap i Norge med mangfoldskompetanse, og dette tilskuddet styrker Ekte Films egenart og interesse som filmselskap.»

 

 

 

 

 

 

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: