Hvem kan søke? 
– Filmskapere fra 15 til 26 år
– Søker(ne) må ha bostedsadresse i Oslo kommune eller Viken fylkeskommune

Hva kan det søkes om stipend til?
– Alle typer filmprosjekter, uavhengig av visningsplattform, på maks 15. minutter

Hva gis det ikke stipend til?
– Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
– Studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet)
– Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt, Viken filmsenter eller andre regionale filmsentre i Norge
– Påmeldingsavgift til festivaler

Hvordan søke?
Søkere i alderen 15-20 søker den forenklede stipendordningen som privatperson. Er du i aldersgruppen 20-26 år kan du søke Viken UNG-stipendet enten som privatperson eller via et foretak. Begge søknadsvarianter sendes inn via vår søknadsportal.

Søknad sendes inn via vår søknadsportal HER!

I søknadsportalen ber vi om følgende informasjon:
* obligatorisk

Generelt 
– Kontaktinformasjon *
– Last opp CV *
– Lenker til ett tidligere arbeid du mener er representativt for deg som filmskaper
– Navn på prosjekt (Tittel) *
– Type prosjekt (fiksjon, dokumentar, musikkvideo, pilot, annet) *
– Estimert lengde (maks. 15 min)*
– Hva handler prosjektet om?* Maks. 250 tegn.
– Hva skal du bruke stipendet til?* Maks. 250 tegn
– Hva vil du øve deg på eller teste ut i prosjektet?* Maks. 250 tegn
– Hvem ønsker du skal se det ferdige prosjektet og hvor skal det eventuelt vises?* Maks. 250 tegn.

Om prosjektet (Last opp vedlegg): 
– Prosjektbeskrivelse eller manus på maks 15 sider.
– Reginotat* Maks 2 A4-side tekst (5 A4-sider inkl. bilder).
– Produsentnotat (kun obligatorisk dersom du søker via et foretak)

Stab 
– Fyll inn nøkkelpersoner i prosjektet (navn, fagfunksjon og bostedskommune)*

Framdriftsplan 
– Første opptaksdag *
– Ferdig klipp *
– Prosjekt ferdigstilt *
– Kommentarer til fremdriftsplan.

Økonomi
– Søknadsbeløp *
– Har du søkt eller mottatt tilskudd fra andre finansiører? *
– Oversikt over utgiftene stipendet er tenkt å dekke (sum må stemme overens med søknadsbeløp) *
– Mulighet til å laste opp prosjektets totalbudsjett dersom du ønsker det.
– Eventuelle kommentarer til budsjettet

Saksgang og rapportering 
Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt på 2 til 4 uker. Vi anbefaler å søke i god tid før planlagt opptak, f.eks. 1-2 måneder.

Når prosjektet er gjennomført må søker blant annet levere en kort rapport inkl. regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til. Søkere som ikke rapporterer i henhold til inngått avtale vil være diskvalifisert fra å søke Viken UNG-stipend ved senere anledninger.

NB!  
– Stipend over 10 000,- er innberetningspliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter. 
– Prosjekter med estimert lengde på over 15 minutter eller manus på over 15 sider, vil ikke bli vurdert.
– Vi prioriterer prosjekter som er gjennomførbare innenfor rammene av stipendet.
– Hvert prosjekt kan motta maks 25 000 NOK i støtte fra Viken UNG stipendet.

Viken UNG og Mediefabrikken krediteres ved bruk av logo i rulletekst. 

Last ned Viken UNG logo her
Mediefabrikkens logo finner du her

%d bloggere liker dette: