Hvem kan søke?
– Filmskapere fra 15 til 30 år
– Søker(ne) må ha bostedsadresse i Oslo kommune eller Viken fylkeskommune

Hva kan det søkes om stipend til?
– Kortfilm (fiksjon, animasjon), kortdokumentar, musikkvideo og piloter til webisodes/nettdrama.

Hva gis det ikke stipend til?
– Innkjøp av kamera- og redigeringsutstyr
– Studentprosjekter (prosjekter som lages som en del av studiet)
– Prosjekter som allerede har mottatt tilskudd fra Norsk filminstitutt, Viken filmsenter eller andre regionale filmsentre i Norge
– Påmeldingsavgift til festivaler

Hvordan søke?
Du kan søke om Viken UNG-stipendet enten som privatperson eller via et foretak.
Søknad sendes inn via vår søknadsportal HER!

I søknadsportalen ber vi om følgende informasjon:
* obligatorisk

Generelt
– Kontaktinformasjon *
– Last opp CV *
– Dersom du ønsker å vise oss tidligere arbeid kan du legge ved lenker til det
– Navn på prosjekt (Tittel) *
– Type prosjekt (fiksjon, dokumentar, musikkvideo, pilot, annet) *
– Estimert lengde *
– Hva handler filmen om?* Maks 250 tegn.
– Hva skal du bruke stipendet til?* Maks 250 tegn
– Hva vil du øve deg på eller teste ut i prosjektet?* Maks 250 tegn
– Hvem ønsker du skal se det ferdige prosjektet og hvor skal det eventuelt vises?* Maks 250 tegn

Om prosjektet (Last opp vedlegg):
– Synopsis/idéskisse på maks 1A4-side eller et manus (maks 15 sider)*
– Reginotat*
– Produsentnotat (kun obligatorisk dersom du søker via et foretak)

Stab
– Fyll inn nøkkelpersoner i prosjektet (navn, fagfunksjon og bostedskommune)*

Framdriftsplan
– Første opptaksdag *
– Ferdig klipp *
– Prosjekt ferdigstilt *
– Kommentarer til fremdriftsplan.

Økonomi
– Søknadsbeløp *
– Har du søkt eller mottatt tilskudd fra andre finansiører? *
– Oversikt over utgiftene stipendet er tenkt å dekke (sum må stemme overens med søknadsbeløp) *
– Mulighet til å laste opp prosjektets totalbudsjett dersom du ønsker det.
– Eventuelle kommentarer til budsjettet

Saksgang og rapportering
Søknadene behandles fortløpende og behandlingstiden er normalt på 2 til 4 uker. Når prosjektet er gjennomført må søker blant annet levere en kort rapport inkl. regnskap som viser hva stipendet har blitt brukt til. Søkere som ikke rapporterer i henhold til inngått avtale vil være diskvalifisert fra å søke Viken UNG-stipendet ved senere anledninger.

NB! Stipendet er oppgavepliktig og beløpet innrapporteres til skattemyndigheter.

Viken UNG og Mediefabrikken krediteres ved bruk bruk av logo i rulletekst.

Last ned Viken UNG logo her

Mediefabrikkens logo finner du her


Tilbake til Produksjonsstipend

%d bloggere liker dette: