– Christine Stronegger

– Christine Stronegger

“Dette er et sted hvor dine drømmer og visjoner blir ivaretatt samtidig som de pusher deg til å bli bedre. De har trodd på meg og sett mitt potensial før jeg så det selv.”