Dette er et dokument med innspill til hvordan du kan tenke bærekraft i kortfilmproduksjon. Som søker til Mediefabrikkens ulike aktiviteter og programmer, ønsker vi at du skriver litt om hvordan produksjonen forholder seg til, og hvilke konkrete tiltak filmproduksjonen gjør i forhold til følgende punkter;

1. Mangfold og likestilling
2. Klima og miljø

1.Mangfold og likestilling

På hvilke måter vil denne filmproduksjonen kunne bidra til økt likestilling og mangfold og bevissthet rundt dette?

Består produksjonen av ulike stemmer, etnisiteter, kjønn, legninger eller personer med ulik sosiokulturell bakgrunn, ulike og unike erfaringer og behov, som bringer dette inn og på sitt vis setter preg på prosjektet og produksjonen

2.Klima og miljø

På hvilke måter vil denne filmproduksjonen kunne bidra til bedring for klima og miljø og bevissthet rundt dette?

Eksempler på tiltak: Begrensning i forflytning, grønnere transportløsninger, profil på catering, bevissthet rundt gjenbruk hos leverandører og i energikilder – oppladbare enheter, flergangsmateriell og gjenbruk i de ulike produksjonsavdelingene, f.eks kostyme.

%d bloggere liker dette: