forsidemuligens99

Viken UNG-stipendet er for filmskapere mellom 15 og 26 år som ønsker å realisere et prosjekt. Stipendet skal gi flere unge filmskapere muligheten til å øve seg.

Stipendet skal gå til å utvikle, produsere og ferdigstille filmprosjekter på maks 15 minutter. Hva slags film du vil lage – og hvor du vil vise den – er opp til deg. Vi er åpne for alle formater og visningsplattformer.

Prosjektene som mottar stipend får også veiledning fra Mediefabrikken, og muligheten for å låne gratis produksjonsutstyr.

Maksimalt stipendbeløp er:
– kr 10 000 for filmskapere fra 15 til 20 år
– kr 25 000 for filmskapere fra 20 til 26 år

Vi har laget et enklere søknads- og rapporteringsforløp for den yngste aldersgruppen. Velg «Viken UNG-filmstipend (15-20 år)» i vår søknadsportal dersom du tilhører denne aldersgruppen.

Prosjekter gjennomførbare innenfor disse økonomiske rammene prioriteres. Vi har satt en maksgrense på 15 minutter på prosjektene som kan motta stipend. Det betyr ikke at vi ønsker flest mulig prosjekter på 15 minutter. De må gjerne være kortere.

Sett deg nøye inn i hva søknaden skal inneholde og våre retningslinjer før du søker.

Lurer du på hva som skal med, eller trenger du inspirasjon til hvordan du kan skrive søknaden? Vi har laget to inspirasjonstekster til hvordan du kan skrive produksjonsnotat og reginotat.

Alle kvalifiserte søkere inviteres til en samtale om prosjektet etter at søknaden er sendt inn, og før endelig behandling.Hvordan søke?
GÅ TIL SØKNADSPORTALEN! NB: Ettersom vi ikke ønsker at filmsenterets tilskuddsordninger overlapper hverandre er det ikke mulig å finansiere opp et Viken UNG- prosjekt med tilskudd fra ordningen for audiovisuelle verk. Dersom et Viken UNG-prosjekt skal utvides/videreutvikles til et større verk må derfor all rapportering vedrørende stipendet være innlevert og godkjent, før ny søknad sendes filmsentrets tilskuddsordning for audiovisuelle verk.

Viken Ung-filmstipend gjennomføres og administreres av Mediefabrikken på oppdrag fra Viken Filmsenter AS.

Har du spørsmål om stipendet eller hvordan du søker?

Kontakt:

Remi Antonsen
Koordinator Viken UNG-filmstipend

Tlf: (+47) 41085640
Epost: ung@vikenfilmsenter.no

%d bloggere liker dette: