forsidemuligens99

Viken UNG-stipendet er for filmskapere mellom 15 og 30 år som ønsker å realisere et filmprosjekt. Stipendet skal gi flere filmskapere muligheten til å øve seg på å lage film.

Stipendet skal gå til utvikling og produksjon av musikkvideo, kortfilm, kortdokumentar eller piloter til webisodes/nettdrama. Prosjektene som mottar stipend får også veiledning og mulighet til å låne produksjonsutstyr fra Mediefabrikken.

Maksimalt stipendbeløp er:

– kr 10 000 for filmskapere fra 15 til 20 år
– kr 25 000 for filmskapere fra 20 til 30 år

Prosjekter gjennomførbare innenfor disse økonomiske rammene prioriteres.

I vurderingen av prosjektets gjennomførbarhet vil vi blant annet se på:– antall manussider/størrelsen på prosjektet
– antall opptaksdager og locations
– størrelse stab
– prioriteringer i budsjettet

Sett deg nøye inn i hva søknaden skal inneholde før du søker. Lurer du på hva som skal med, eller trenger du inspirasjon til hvordan du kan skrive søknaden? Vi har laget to inspirasjonstekster til hvordan du kan skrive produksjonsnotat og reginotat.

Mangelfulle søknader avvises.  Alle kvalifiserte søkere inviteres til en samtale om prosjektet etter at søknaden er sendt inn, og før endelig behandling.

Hvordan søke?

GÅ TIL SØKNADSPORTALEN! 

Dersom du allerede har en ikke avsluttet sak i vår gamle søknadsportal, Filmsøk, vil saksbehandlingen fortsettes der inntil videre. Alle anmodninger om eksisterende tilskudd gjøres derfor i FILMSØK.

Viken Ung-filmstipend gjennomføres og administreres av Mediefabrikken på oppdrag fra Viken Filmsenter AS.

Har du spørsmål om stipendet eller hvordan du søker?

Kontakt:

Remi Antonsen
Koordinator Viken UNG-filmstipend

Tlf: (+47) 41 08 56 40
Epost: ung@vikenfilmsenter.no

 

 

 

%d bloggere liker dette: