forsidemuligens99

Viken UNG-stipendet er for filmskapere mellom 15 og 30 år som ønsker å realisere et prosjekt. Stipendet skal gi flere unge filmskapere muligheten til å øve seg.

Stipendet skal gå til å utvikle og ferdigstille alle typer filmprosjekter, uavhengig av visningsplattform, på maks 15 minutter.

Prosjektene som mottar stipend får også veiledning fra Mediefabrikken, og muligheten for å låne gratis produksjonsutstyr.

Maksimalt stipendbeløp er:
– kr 10 000 for filmskapere fra 15 til 20 år
– kr 25 000 for filmskapere fra 20 til 30 år

Prosjekter gjennomførbare innenfor disse økonomiske rammene prioriteres. Vi har satt en maksgrense på 15 minutter på prosjektene som kan motta stipend. Det betyr ikke at vi ønsker flest mulig prosjekter på 15 minutter. De må gjerne være kortere.

Ettersom vi ikke ønsker at filmsenterets tilskuddsordninger overlapper hverandre er det ikke mulig å finansiere opp et Viken UNG- prosjekt med tilskudd fra ordningen for audiovisuelle verk. Dersom et Viken UNG-prosjekt skal utvides/videreutvikles til et større verk må derfor all rapportering vedrørende stipendet være innlevert og godkjent, før ny søknad sendes filmsentrets tilskuddsordning for audiovisuelle verk.

Sett deg nøye inn i hva søknaden skal inneholde og våre retningslinjer før du søker. Lurer du på hva som skal med, eller trenger du inspirasjon til hvordan du kan skrive søknaden? Vi har laget to inspirasjonstekster til hvordan du kan skrive produksjonsnotat og reginotat.

Alle kvalifiserte søkere inviteres til en samtale om prosjektet etter at søknaden er sendt inn, og før endelig behandling.

SØKNADSBEHANDLING DESEMBER:

Dersom du ønsker å få søknaden din behandlet før nyttår, er siste frist for innlevering av søknad 1. desember!

Alle regionale filmsentre går fra 2021 over til samme søknadsportal som Viken filmsenter allerede har tatt i bruk. Dette medfører tekniske endringer i portalen.

Derfor må dere som søkere merke dere:

Søknader kan ikke sendes oss i perioden 8. til 15. desember. Har dere søknader som er påbegynt må dere selv før 8. desember lagre innholdet i disse som pdf og sette dette inn i nyopprettet søknad etter 15. desember.

Søknader kan sendes oss som vanlig etter 15. desember. Merk at vår løpende saksbehandling av nye søknader tar en pause mellom 15. desember og 1. januar.

Hvordan søke?

GÅ TIL SØKNADSPORTALEN! 

Viken Ung-filmstipend gjennomføres og administreres av Mediefabrikken på oppdrag fra Viken Filmsenter AS.

Har du spørsmål om stipendet eller hvordan du søker?

Kontakt:

Remi Antonsen
Koordinator Viken UNG-filmstipend

Tlf: (+47) 41 08 56 40
Epost: ung@vikenfilmsenter.no

%d bloggere liker dette: