Hva kan et produksjonsnotat inneholde?
Disse punktene er ikke obligatoriske men skal være til inspirasjon for hva det kan være relevant å ha med i et produsentnotat.

Motivasjon:
Hvorfor vil du være med å fortelle denne historien / skape dette universet? Hvorfor er det viktig for deg, for publikum, markedet eller samfunnet?

Stab:
Hvem er sentrale i staben, og hvorfor akkurat disse? Hva er de enkeltes kvalifikasjoner og dokumenterte gjennomføringsevner?

Fremdriftsplan:
Har du kommentar ut over det som står oppført i fremdriftsplanen? Er planen realistisk? Har du plan B eller tanker om alternativ framdrift dersom hindring eller forsinkelse skulle oppstå?

Finansiering:
Har du kommentar ut over det som står oppført i finansieringsplanen? Hva kan bli utfordrende? Har du plan B eller tanker om alternativ finansiering eller løsning dersom noe finansiering uteblir?

Budsjett:
Er budsjettet realistisk? Hva kan bli utfordrende? Er det noe som du vet mangler? Hvorfor? Har du kommentarer knyttet til estimat for totalbudsjett?

Gjennomføring:
Hva tror du kan bli utfordrende å gjennomføre? Kommenter spesielle forhold og hvilke løsningsforslag dere har. Er det spesielle kunstneriske ambisjoner, produksjonsforhold eller begrensninger du bør kommentere?

Publikum:
Hva ønsker du at publikum skal sitte igjen med etter å ha sett filmen?

Hva er kjernepublikummet ditt? Hva er andre viktige målgrupper? Hvor mange mennesker består disse gruppene av? Hvor befinner de seg (kanaler / plattformer)? Hva har du allerede funnet ut om publikums livsstil, motivasjon, medievaner etc.?

Distribusjon:
Hvor skal det ferdige prosjektet distribueres? Hvordan vil valget av plattform påvirke fortellergrep?

Prosjektbeskrivelse:
Gi en helhetlig forståelse av prosjektet og den kreative/kunstneriske visjonen.

%d bloggere liker dette: