Webisodes: Å skape en kortserie

SKAM_Webisode april2017

Sitter du eller dere med en idé til en kortserie som egner seg for distribusjon på nett? Mediefabrikken lanserer nå andre runde av workshopen Webisodes, i samarbeid med Filmbasen i Stockholm, Filmcloud i Gøteborg, Film i Skåne og Boost Hbg.

Workshopen retter seg mot alle som er i utviklingsfasen av en webserie. I løpet av samlingene vil deltakerne jobbe med å finne kjernen i prosjektet, lære mer om prosessen hvordan prosessen fra pitch til produksjon kan se ut, samt hvordan serien kan nå ut og finne sitt publikum.

Gjennom to samlinger på fire dager vil deltakerne i møte med prosessledere og veiledere få tilgang til øvelser og verktøy som utvikler prosjektene videre. Den første samlingen arrangeres i Oslo i tidsrommet 21. februar til 1. mars, den andre i Stockholm fra 2. til 10. mai. Både mellom og etter samlingene vil deltakerne få individuell veiledning knyttet til utviklingen av prosjektene. Målet er at alle deltakerne skal utvikle prosjektene slik at de etter endt workshop er klare for å pitche prosjektene sine for tv-kanaler og produksjonsselskaper, eller gå i videre utvikling og produksjon i samarbeid med en kanal eller et produksjonsselskap.

For to år siden lanserte Filmbasen og Mediefabrikken første runde av «Webisodes: Å skape en kortserie» for å møte den økende interessen for formatet. Responsen var enorm, og vi fikk inn i nærmere 100 søknader. I verkstedet var det også et åpent foredrag med prosjektlederen for SKAM, Marianne Furuvold (se bildet over). Seks team deltok, og et av de norske teamene er nå i full gang med produksjonen av serien «Nudes» for NRK. Nå lanserer vi en ny runde med tilsvarende rammer, men fornyet og forbedret, og denne gangen også med prosjekter fra Skåne og Västra Götaland.

Prosessledere for workshopen er Anniken Fjesme fra Mediefabrikken og Anne-Marie Söhrman Fermelin fra Filmbasen. I tillegg vil Tone Johnsen og Robert Andersson bidra som veiledere.

Tone Johnsen, er utdannet produsent fra Den Norske Filmskolen, og har jobbet som manuskonsulent og dramaturg i nærmere 15 år. Hun har erfaring fra spillefilm, tv-serier og dokumentar. De senere årene har hun jobbet i skriverom på serier som «Heimebane», «Jenter» og «Twin»

Manusforfatter Robert Andersson, er en av skaperne av SVT-serien BOYS.

Hvem kan søke?
Alle som er i ferd med å utvikle en kortserie for distrubusjon på nett. Med kortserie mener vi en serie på flere episoder, hvor hver episode er på maks 20 minutter. Søker bør ha med seg en produsent, samt en eller flere av prosjektets kreative skapere (manusforfatter og/eller regissør). Hvert prosjekt kan ha maks tre deltakere.

Prosjektet som skal utvikles under workshopen er i fasen mellom idé og produksjon. Kanskje dere har utviklet en prosjektbeskrivelse, er i gang med manus eller har begynt å prøvefilme? Det viktigste er at det finnes en tydelig visjon for prosjektet som du eller dere kan dele med de andre deltakerne. Alle sjangre er velkomne, så vel fiksjon, som animasjon, dokumentar eller hybrid. Prosjektet kan ikke allerede være koblet til en tv-kanal.

Hva kreves av deg som deltaker?
For å delta på workshopen må du eller dere både være villige til å dele prosjektene med andre, og til å gi feedback på andres prosjekter. Siden workshopen er et nordisk samarbeid mellom Mediefabrikken, Filmbasen, Filmcloud og Film i Skåne er også erfaringsutveksling på tvers av landegrensene en viktig del av workshopen.

Du/dere må sette av tid til å delta på begge samlingene, og tid til å jobbe med prosjektene mellom samlingene. Deltakerne må også være forberedt på å ta toget til og fra Stockholm.

Hvordan søke?
Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av prosjektet (maks én A4-side), samt en beskrivelse av søkerne og hva søkerne har gjort tidligere. Du/dere er også velkomne til å legge ved en lenke til en video på maks 3 minutter der du/dere har mulighet for å presentere prosjektet visuelt.

Søknadsfristen er 7. januar. Søknaden sendes inn her. Om deres prosjekt er aktuelt for å delta vil dere kalles inn til et intervju 14. eller 15. januar.

Workshopen er gratis, og inkluderer reiser, kost og losji. Har du spørsmål om workshopen eller søknadsprosessen kontakt anders@mediefabrikken.com.

Søknadsskjema finner du her! 

Bildet: Fra åpen forelesning med prosjektleder fra SKAM i Stockholm april 2017: Foto: Mikael Ström/Filmbasen

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: