Regiprogram for unge kvinner

Foto: bilde er hentet fra Ingrid Saxegaard sin produksjon «Mose». Filmen er produsert som en del av Regiprogram for unge kvinner 2020

Vi gjentar suksessen og starter opp en ny runde av Regiprogram for unge kvinner! Etter en lang periode med pandemi, håper vi nå å kunne starte opp fysiske samlinger i midten av Mars.

Har du en ide til en kortfilm eller har du en historie du ønsker å fortelle? Mediefabrikken og Viken filmsenter søker kvinner mellom 20 og 26 år som ønsker å lage kortfilm og bli en bedre filmforteller!

Programmet går over tre måneder med fire felles samlinger, og har fokus på utvikling i trygge rammer. Gjennom skriveøvelser, samtaler, visuelle øvelser og improvisasjon vil vi hjelpe deg å utvikle prosjektet og forberede opptak. Det sosiale aspektet ved programmet er vel så viktig som det filmfaglige; vi ønsker at programmet skal bidra til å bringe likesinnede sammen og skape relasjoner som kan være til nytte også senere i livet.

Til produksjon vil du motta utstyrsstøtte fra Mediefabrikken og tilgang på en profesjonell fotograf. Vi hjelper deg til å bygge et team, slik at du kan gjennomføre produksjonen på en god måte. Opptak skal foregå på én dag, og i tillegg til å ha regi på egen film, forplikter du deg til å delta på to andre produksjoner i løpet av innspillingsperioden. Programmet ledes av Mediefabrikkens veiledere, Anniken Fjesme og Guro Ekornholmen.

Regiprogram for unge kvinner er en unik måte å øve seg på å lage film fra idé til ferdig produkt, samt øve seg i rollen som regissør.


Foto: Michael Mellemløkken Renjo. Bilde er fra Ingrid Saxegaard sin produksjon «Mose»

SAMLINGER

 • Første samling: 15. mars
 • Andre samling: 29. mars
 • Tredje samling: 21. april
 • Innspilling: april/mai
 • Siste samling: 14. juni

HVEM KAN SØKE?

 • Kvinner i alderen 20 til 26 år
 • Det stilles ingen krav til tidligere erfaring
 • Du må ha bostedsadresse i Viken fylkeskommune eller Oslo kommune
 • Du må kunne delta på alle felles samlinger som foregår på dagtid (10 -16)
 • Du må kunne sette av tid til egen innspilling samt to andre produksjoner

HVORDAN SØKE?

 • Søknaden må inneholde en idé til en kortfilm eller en fortelling du vil vise på film (maks 1A4-side)
 • Kort presentasjon av deg selv, enten i form av skriftlig eller visuelt materiale. I presentasjonen må vi ha opplysninger om alder og bostedsadresse, i tillegg til et mobilnummer vi kan nå deg på.
 • Søknaden sendes til marteo@viken.no innen søndag 27. februar kl. 23.59.

Har du spørsmål rundt programmet er du velkommen til å ta kontakt med Marte på telefon eller mail: Marte: +47 909 70 736 / marteo@viken.no

OBS! dersom pandemien gjør det umulig for oss å starte opp med fysiske samlinger i mars, vil vi flytte hele programmet. Vi kommer ikke til å gjennomføre digitalt, da vi mister det sosiale aspektet ved programmet. Dette ser vi på som avgjørende for gjennomføring av programmet.

På Mediefabrikken er vi opptatt av bærekraft i filmproduksjon. For oss handler det både om å løfte frem mangfoldet i regionen ved å styrke andelen flerkulturelle stemmer og øke kvinneandelen innenfor sentrale fagfunksjoner. I tillegg ønsker vi at filmskaperne planlegger utvikling og opptak av filmene sine med tanke på å redusere klimautslipp.

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: