Screen Talent Europe Pitching Forum

Screen Talent Europe Pitching Forum

Vil du vinne 4000 € i produksjonstilskudd til din neste kortfilm? Delta på pitcheforum under Kortfilmfestivalen i Grimstad!

FilmLab Norge

FilmLab Norge

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere som ønsker å utvikle seg profesjonelt og som har ambisjoner om å produsere sin første langfilm eller serie.

Årsvisningen 2018

Årsvisningen 2018

15. september arrangerer vi Årsvisningen 2018 på Filmens hus. Her kan du se et utvalg av filmene som er produsert gjennom Mediefabrikken og Viken Ungs ordninger og programmer det siste året.

Retningslinjer FilmLab Norge

FilmLab Norge er et ettårig program hvor man søker seg inn med et lengre prosjekt. I løpet av programmet utvikles og produseres det også kortfilm basert på det lengre prosjektet.