Movies on War Sommerfilmcamp

Movies on War Sommerfilmcamp

Ønsker du å lære hvordan du lager en dokumentarfilm? Er du opptatt av rettferdighet, fred, å stille vanskelige spørsmål, fake news, flukt, menneskerettigheter eller lignende?

FilmLab Norge

FilmLab Norge

FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere som ønsker å utvikle seg profesjonelt og som har ambisjoner om å produsere sin første langfilm eller serie.

Årsvisningen 2018

Årsvisningen 2018

15. september arrangerer vi Årsvisningen 2018 på Filmens hus. Her kan du se et utvalg av filmene som er produsert gjennom Mediefabrikken og Viken Ungs ordninger og programmer det siste året.

Retningslinjer FilmLab Norge

FilmLab Norge er et ettårig program hvor man søker seg inn med et lengre prosjekt. I løpet av programmet utvikles og produseres det også kortfilm basert på det lengre prosjektet.